Verslag oktober 2013 Als project voor de maand oktober heeft Vrouwen voor Vrede gekozen voor de Stichting Project Khanaqin, t.b.v. het PWD (People With Disabilities) centrum in Khanaqin, Irak. Zij helpen met 2000 euro.

Stichting Project Khanaqin

Na 8 jaar in Nederland als vluchtelingen te hebben gewoond, zijn de Koerdische Nasrin en Hiwa Delewi uit idealisme teruggekeerd naar Khanaqin in Irak. Zij zijn geholpen door Ada en Jan Knijnenburg, die hen hebben begeleid tijdens hun verblijf in Nederland. Ada en Jan hebben een stichting opgericht om Nasrin en Hiwa financieel te helpen hun ideaal te verwezenlijken.

Met behulp van de stichting is het gelukt een centrum op te zetten dat nu aan duizenden mensen hulp biedt.

Dankzij grootschalige hulp staat er nu een ruim opgezet PWD-centrum met bijgebouw, waarin hulp wordt verleend aan meer dan 4000 gehandicapten, onder wie 1500 kinderen, maar ook aan alleenstaande vrouwen en andere hulpbehoevenden. Ook wordt groepsgewijs onderwijs aan kinderen verstrekt, want analfabetisme onder gehandicapte kinderen is zeer hoog.

Bij het centrum zijn kortgeleden winkeltjes gebouwd, waar een aantal gehandicapten kunnen werken en gedeeltelijk in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Er zijn 6 winkeltjes: dames- en kinderkleding, speelgoed, computers (plus reparatie en adviezen), minimarkt, boeken en tijdschriften. Als deze winkeltjes in de toekomst eventueel winstgevend worden, kunnen zij het centrum ondersteunen.

De winkels zijn bedoeld om gehandicapten werkervaring en vakbekwaamheid te bieden. Op 21 februari dit jaar is het winkelgebouw geopend in aanwezigheid van o.a. een groot aantal hoge Koerdische regeringsfunctionarissen. Koerdische en Arabische televisie waren ook aanwezig.

Tijdens de opening is een dringend beroep gedaan op de bestuurders om het PWD-centrum en het winkelgebouw financieel te gaan ondersteunen. Dit is toegezegd.

De Stichting heeft besloten om eind 2013 te stoppen met financiële hulp aan dit project. Maar omdat er nog veel hulp geboden moet worden en het misschien nog wat tijd vraagt voordat de toegezegde financiële hulp realiteit wordt, gezien de situatie in Irak, wil de stichting een slag om de arm houden.

Om ervoor te zorgen dat er geen stilstand of achteruitgang ontstaat, wil de stichting het team in Khanaqin nog eenmaal financieel steunen, zodat zij met zekere reserve de toekomst ingaan.

 

Vrouwen voor Vrede helpt met 2000 euro.

 

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk