Verslag oktober Als project voor de maand oktober kozen Vrouwen voor Vrede het project Aridité Prospère "Cida Kanka" in Niger en ondersteunen dit met 2500 euro

Ardité Prospère "Cida Kanka"

Josef en Renate Garvi hebben jaren lang in Niger zich ingezet voor een boomzaaiproject. Dit loopt nu goed en wordt gecontinueerd.

Josef en Renate zijn in het voorjaar van 2011 begonnen met aanvullend werk in Niger. De organisatie heet Ardité Prospère "Cida Kanka"; deze organisatie is niet overheidsgebonden (NGO) en politiek en religieus neutraal. Er is welvaart mogelijk in de droogte, vandaar de oproep aan de mensen "Voed jij jezelf".

Doel is om de bevolking de waarde te laten inzien van lokale wilde boomsoorten en dat ze gezond eten kunnen oogsten van deze bomen; daarom is het van belang om duurzaam met de eigen leefomgeving om te gaan. Zo is men niet genoodzaakt eten uit andere landen te importeren. Bij veel mensen is dit besef helemaal verdwenen.

In de afgelopen periode zijn er van een aantal bomen zaden geoogst en daarmee nieuwe recepten gemaakt, zo natuurlijk mogelijk.

Langzaam maar zeker beginnen de mensen te beseffen dat er waardevolle voedselbronnen groeien in hun land die nauwelijks gebruikt worden.

Om dit doel te bereiken en de kap van bomen tegen te gaan, wordt er ook gewerkt aan het promoten van "koken met de zon". Wie met de zon kookt, heeft alleen nog maar hout nodig als het echt bewolkt of stoffig is. Dus minder boomkap, minder brandgevaar en minder gezondheidsrisico's door rookontwikkeling.

Inmiddels zijn er al vijftig zonneovens aangeschaft en worden trainingen gegeven in het gebruik ervan. Ook is een kleine productie op gang gekomen van mallen voor de binnenbakken voor deze ovens bij de plaatselijke timmerman.

Een groep jonge mannen uit de regio had een verzoek ingediend om hen te helpen met het creëren van een opbouwend levensonderhoud. Zij "verdienden" hun geld door te roven en geweld, maar wilden graag hun leven een positieve draai geven.

Zij helpen nu met het verwerken van de zogenaamde hanza-zaden, o.a. het oogsten van de zaden. Ook moeten de zaden een bewerkelijk proces ondergaan voordat ze voor consumptie klaar zijn. Maar inmiddels wordt veel gekookt met hanza.

Er is deelgenomen aan een tentoonstelling over agrarische producten en daar werd een presentatie gegeven over hanza. Er werden hanzakoekjes, hanzapop en gekookte hanza gepresenteerd. Dit was een zeer groot succes. De bezoekers waren meer dan verbaasd: is dit werkelijk gemaakt van hanza?

Zo is een debat op gang gebracht over voedselproductie en -voorziening in Niger. Ook werden contacten gelegd die nodig zijn voor het opzetten van een hanzafabriek, mensen die werken in de branche van verpakkingsmateriaal (nodig voor de verkoop van de zaden).

Ook werd contact gelegd met een universiteitsonderzoeker die verder onderzoek wil doen naar hanzazaden.

Inmiddels zijn 52 vrouwen in drie plaatsen getraind in het koken met hanza door een medewerkster van de organisatie. Deze vrouwen gaan ook weer andere vrouwen trainen.

 

Vrouwen voor Vrede Ridderkerk helpen met 2500 euro.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk