Verslag november Vrouwen voor Vrede ondersteunen in de maand november twee projecten, t.w. de Stichting Steun Titukuke Zambia en Eirene, t.b.v. een schoolkeukenproject in Fakovici in Bosnië-Herzegovina. Beide projecten krijgen ieder 1250 euro.

Stichting Steun Titukuke Zambia t.b.v. een tuinderij en irrigatie.

Van 2006 tot 2008 woonde en werkte één van de bestuursleden van SSTZ in Petauke. Daar kwam zij in contact met Gertrude Soko, directeur en oprichter van Titukuke Rural Community Development Association. Zij ging voor Titukuke werken en kreeg steeds meer waardering voor Gertrude en haar werk. Met bijna geen middelen maar met heel veel inzet probeert zij de positie van kinderen en volwassenen in de afgelegen dorpen te verbeteren.

In 2008 werd de Stichting Steun Titukuke Zambia, SSTZ in het kort, opgericht. Het doel van de stichting is ondersteuning van Titukuke, met name op het gebied van onderwijs.

Inmiddels is er een succesvolle school, die ook trainingen voor de leraren verzorgt en voorlichting aan dorpsbewoners geeft over landbouwmethodes, evenals basale gezondheidszorg.

Om aan het benodigde geld te komen heeft Titukuke voorgesteld om naast de school een tuinderij te beginnen met een tweeledig doel:

  1. De leerlingen en de dorpsbewoners zullen er les krijgen in eenvoudige landbouwtechnieken. De meeste mensen overleven door middel van landbouw voor eigen consumptie. In een korte periode moet er gezaaid, bemest en geoogst worden. De opbrengst helpt het gezin de rest van het jaar door. Gebrek aan middelen, maar zeker ook aan kennis maakt de mensen erg kwetsbaar.
  2. Verkoop van de opbrengst van de tuinderij zal in zijn geheel gebruikt worden om de school draaiende te houden.

Een groot gedeelte van het jaar regent het niet in Zambia. Irrigatie is daarom noodzakelijk. Er is gekeken hoe er op een betaalbare manier irrigatie aangelegd kan worden. Dat is gelukt, o.a. door gebruik te maken van een bestaande waterput.

Ook worden er zonnepanelen geïnstalleerd. De energie zal gebruikt gaan worden voor irrigatie van de tuinderij en voor de school.

Vereniging Eirene t.b.v. een schoolkeuken in Fakovici, Bosnië-Herzegovina.

Eirene Nederland is onderdeel van Eirene International. Zij zijn een internationale vredesdienst. Vanuit het uitgangspunt van geweldloosheid werken zij wereldwijd aan de realisatie van vrede en gerechtigheid. Dit doen zij door projecten van lokale partnerorganisaties te ondersteunen op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en burgervredeswerk.

Bosnië-Herzegovina is een oude deelstaat van het voormalig Joegoslavië. Het is een federale staat met 2 deelstaten, de republiek Srpska en de Moslim-Kroatische federatie. Het land is erg arm, het probeert nog te herstellen van de burgeroorlog, die er in de 90-er jaren woedde, maar onder de huidige economische omstandigheden lukt dit bijzonder slecht. De werkloosheid is 40%, vooral als gevolg van de oorlog en het verdwijnen van de zware industrie. Er is nog veel onverwerkt verdriet van de recente oorlog en er bestaat veel wantrouwen naar elkaar.

De streek Osat is een bergachtige streek tegen de grens met Servië. In deze zeer arme streek wordt geleefd van kleinschalige landbouw en wat bosbouw. In deze streek ligt behalve Fakovici ook bv. Srebrenica. Veel kinderen uit Fakovici en omgeving lijden aan ondervoeding, doordat hun families in extreme armoede leven en de gevolgen van de oorlog nog niet te boven zijn.

In 2008 is een schoolkeukenproject gestart om de kinderen op de lokale basisschool van een warme maaltijd per dag te voorzien.

In 2012 wil Eirene het project gedeeltelijk adopteren en er een vredescomponent aan toevoegen. Tevens willen zij de Moslim-kinderen uit Srebrenica uitnodigen voor een of meerdere ontmoetingen om samen spelend aan vrede te werken.

Aan het eind van de projectperiode zullen tientallen kinderen een behoorlijke schooltijd hebben gehad. Daarnaast zullen zij regelmatig ontmoetingen hebben gehad met de andere bevolkingsgroep in de regio en misschien zelfs vriendschapsbanden zijn aangegaan. Door hun breder inzicht en de relatie met de andere bevolkingsgroep zullen ze conflicten beter kunnen beoordelen en eerder de dialoog aangaan om het conflict op te lossen.

Vrouwen voor Vrede ondersteunen ieder project met 1250 euro.

 

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk