Snuffelgift voor hulp in Congo De Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede hebben Stichting Fadhili verrast met een gift van 1500 euro. De cheque voor ondersteuning aan teruggekeerde vluchtelingen in Congo werd op 25 november jl. overhandigd in het Snuffelpand.

Fadhili is een Swahili woord dat "zorgen" betekent. De vorig jaar met deze naam opgerichte stichting wil bijdragen aan het hulpprogramma van de Congolese partnerorganisatie READ (Réseau d' Etudes et d' Actions pour le Developpement), die zich richt op hulp aan kwetsbare groepen.  Na een reeks van bloederige oorlogen tussen 1994 en 2013 in Oost-Congo zijn veel gevluchte bewoners weer teruggekeerd, maar leven ze er nu in erbarmelijke omstandigheden.  Zo wonen in de puinen van hun verwoeste huizen en krijgen af en toe eten vanuit de kerk.  "De mensen zijn nog armer geworden en moeten opnieuw beginnen. Boeren willen opnieuw beginnen met landbouw of veeteelt, maar missen van alles. Er is geen vee, geen zaaigoed en geen materialen om mee te werken" zegt Munyamahoro Manywa, de voorzitter van Fadhili.

Omdat er honger heerst wordt nu naarstig naar financiële middelen gezocht voor hulp aan zo'n 800 huishoudens in Minova, een van de meest getroffen gebieden, waar de vruchtbare landbouwgrond weer zijn rol terug moet krijgen. READ en Fadhili willen dat doen door het beschikbaar stellen van zaad van belangrijke voedselgewassen, zoals bonen, mais, aardappels en cassave. Voor de teelt hebben de boeren er 30 ha beschikbaar. Daarnaast moet de veeteelt weer op gang worden gebracht. Het idee is om 200 huishoudens te voorzien van konijnen, geiten of varkens, telkens een mannetje en een vrouwtje. De jongen die dit oplevert zullen verdeeld worden aan boeren die nog geen dieren hebben. Iedereen moet zo de komende jaren in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

322 - Foto Nov .2015 Snuffelgift Voor Congo

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk