Gift voor hulp in Syrië De Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede hebben duizend euro geschonken voor de hulpactie van Syria's Request. De cheque werd vorige week dankbaar in het Snuffelpand in ontvangst genomen door een delegatie van de Samenwerkende Democratische Organisaties (SDO) uit Enschede. Het geld is bestemd voor noodhulp in Damascus, Hassaka en Homs.

In Enchede en omgeving wonen ongeveer 10.000 Syriërs. De meesten van hen zijn (van huis uit) christen of alawiet. Maar het geloof speelt geen rol bij de hulp die men gezamenlijk voor ogen staat in hun moederland. Via contacten met familie en vrienden weet man waar de noden het grootst zijn in het al bijna vier jaar onder een burgeroorlog lijdende land. Al begin 2013 namen enkele migrantenorganisaties, kerken en vredesgroepen in Enschede en Hengelo het initiatief voor een gezamenlijke campagne voor regionale hulpacties. Vanuit deze samenwerking zijn verschillende kleinschalige hulpacties op gang gekomen. De betreffende mensen en organisaties stellen zich garant dat de ingezamelde gelden en goederen daadwerkelijk bij behoeftigen in Syrië terechtkomen. Syria's Request maakt hierbij geen onderscheid naar etnische, religieuze of politieke achtergronden: "Alle Syrische burgers, ongeacht hun achtergrond, zijn slachtoffer van het geweld en de schaarste in Syrië. Zij hebben veelal niet voor deze oorlogssituatie gekozen. Na bijna vier jaar oorlogsellende is het humanitaire leed dat daar geleden wordt geen nieuws meer. Maar hoe langer het voortduurt, hoe harder onze steun nodig is."

BR = Gift Voor Syrie _compressed

Vertegenwoordigers van Syria's Request namen de cheque in het Snuffelpand in ontvangst.

 

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk