Verslag november 2013 Vrouwen voor Vrede Ridderkerk hebben als project voor de maand november gekozen voor de Stichting Vrouwen voor Vrede op de Molukken, t.b.v. training participatieve planning. Zij ondersteunen met 2000 euro.

Stichting vrouwen voor vreden op de Molukken

"Onderwijs een vrouw en je onderwijst een hele natie".

Dit is de kern van de uitvoering van Millennium Development Goal 3: het bevorderen van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en het versterken van de positie van vrouwen.

Stichting Vrouwen voor Vrede op de Molukken (VvVM) is een samenwerkingsverband van Molukse moslim- en Molukse christenvrouwen. VvVM is in 2000 ontstaan naar aanleiding van de onlusten tussen de moslim- en christenbevolking op de Molukken (1999 tot 2004).

Om het vredesproces in een post-conflictgebied te verduurzamen is het belangrijk dat meer vrouwen worden betrokken bij de opbouw van de "hernieuwde" samenleving.

Dit betekent dat lokale vrouwen zorgvuldig getraind moeten worden om te kunnen participeren binnen hun eigen gemeenschap. Vrouwen kunnen dan zelf door het verkregen zelfvertrouwen en opgedane kennis streven naar verbetering van hun dagelijkse situatie en tevens de lokale overheid aanspreken op de naleving van de regelgeving met betrekking tot hun eigen rechten.

Deze ontwikkelingen zullen op den duur leiden naar een verbetering van de positie van vrouwen. Vrouwen voelen zich gesterkt om deel te nemen aan maatschappelijke organisaties en zij zullen bijdragen aan de ontwikkelingsplanning en input geven voor de beleidsvoering van hun eigen wijk of in hun eigen dorp of district.

Gezien de behoefte van de vrouwen sluit dit programma ook naadloos aan op de bestuurlijke vernieuwing van Indonesië. Veel regelgeving is gedecentraliseerd naar de regio en districten. Hierdoor is er grote behoefte aan kader. Door meer vrouwen klaar te stomen kan in dit probleem worden voorzien. Het is dus niet alleen wenselijk vanuit emancipatorisch perspectief, maar het is ook marktconform.

Dit capaciteitsopbouwprogramma voor vrouwen op de Molukken is een lange termijn traject en zal duren tot en met 2015. Sinds 2010 zijn er trainingen voor vrouwen uitgevoerd in verschillende dorpen over de rol van vrouwen in de samenleving, zoals o.a. Trainingen politieke participatie. In 2012 hebben in 17 dorpen een aantal "dorpsdialogen voor vrouwen" plaatsgevonden, bestaande uit groepsdiscussies en workshops. De focus lag op de naleving van vrouwenrechten door lokale besturen en op de preventie van HIV/Aids in een aantal dorpen in het zuiden van de Molukken. In totaal zijn er tot nu toe in 62 dorpen trainingen geweest.

Dit programma zal in het projectjaar 2013 voortgezet worden.

VvVM heeft gesignaleerd dat spanningen op de Molukken invloed hebben op de Molukse gemeenschap in Nederland. VvVM neemt dan ook de nodige stappen, zoals overleg plegen met de imam van de Molukse moskee in Ridderkerk om in zijn preken thema's als verzoening en dialoog op te nemen. (De enige twee Molukkengemeenten in Nederland met een gemengd christen/moslim Molukse gemeenschap zijn Ridderkerk en Waalwijk).

Ook binnen de regio Rijnmond onderhoudt VvVM contacten met Molukse christenvrouwen. Dit heeft geresulteerd in een aantal belangrijke regionale activiteiten die tot doel hebben de onderlinge verbondenheid te versterken. Deze interreligieuze ontmoetingen middels culturele en educatieve activiteiten zijn de bouwstenen voor een vredige samenleving.

Vrouwen voor Vrede Ridderkerk helpt met 2000 euro.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk