Verslag mei Als project van de maand mei hebben Vrouwen voor Vrede Ridderkerk gekozen voor de Stichting Sibusiso in Tanzania.

Verslag mei

Als project van de maand mei hebben Vrouwen voor Vrede Ridderkerk gekozen voor de Stichting Sibusiso in Tanzania.

De Stichting Sibusiso is opgericht in 2000 door Henk en Atty Hammer-Roos. Beiden hebben jarenlang via Artsen zonder Grenzen gewerkt in oorlogsgebieden en vluchtelingenkampen. Daar hadden ze dagelijks te maken met slachtoffers van geweld en onderdrukking. Dit zijn in de regels de meest kwetsbare leden van de samenleving: moeders, kinderen, ouderen en gehandicapten.

Henk en Atty wilden graag een project starten in een ontwikkelingsland voor één van deze groepen mensen. Ze hebben gekozen voor Tanzania vanwege de politieke stabiliteit. Na grondig onderzoek is besloten een project te starten voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania.

Voor verstandelijk gehandicapte kinderen zijn er weinig mogelijkheden om de beperkte capaciteiten die zij hebben goed te kunnen ontwikkelen. Daarbij komt dat deze kinderen vaak lijden aan epilepsie.

Op zowel handicaps als epilepsie rust een taboe in de Tanzaniaanse cultuur omdat een handicap vaak wordt gezien als een straf van God. Het gevolg hiervan is dat kinderen met handicaps vaak uit zicht worden gehouden van de gemeenschap waarin ze leven. Ouders en andere familieleden van deze kinderen worden als minderwaardig beschouwd en buitengesloten.

Sibusiso streeft ernaar taboes rond handicaps te doorbreken en de acceptatie van gehandicapte kinderen in Tanzania te vergroten. Sibusiso maakt geen onderscheid tussen religieuze of culturele achtergrond van de kinderen.

Gestreefd wordt naar een positieve verandering in de situatie van deze kinderen, en wel op de volgende manieren:

- Het Sibusisocentrum. Dit centrum omvat een schooltje voor speciaal onderwijs, 2 woonhuizen voor kinderen met hun moeders, een ontmoetingscentrum, een boerderij, een kinderkeuken, er wordt voorlichting gegeven over verantwoorde voeding, een therapiecentrum (naast een verstandelijke handicap hebben de kinderen vaak een lichamelijke handicap), een wasserij, centrale keuken alsmede een werkplaats.

- Het begeleiden van familieleden, in het centrum en in hun eigen sociale gemeenschap.

- Assisteren bij het doorverwijzen naar andere instellingen.

- Vergroten van het netwerk van Sibusiso en andere (hulp)organisaties.

- Vestigen van aandacht op de situatie van verstandelijk gehandicapte kinderen.

- Opkomen voor de rechten van verstandelijk gehandicapte kinderen.

In het centrum wordt veel aan sport gedaan, elk jaar wordt er getraind voor de Special National Olympics. Het sportveld waar deze activiteiten plaatsvinden is nodig toe aan een opknapbeurt.

Vrouwen voor Vrede helpt met 2500 euro!

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk