Gift voor nieuw toiletgebouw Het zag er lang naar uit dat de Actie Toiletgebouw van Amber Kooijman zou mislukken, maar inmiddels is ze verzekerd van voldoende middelen voor de bouw van een toiletgebouw voor de Little Angels Nursery & Primary School in Oeganda. Het financiële gat werd ruim gedicht door de cheque van duizend euro die de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede voor dit doel uitschreven.

Het met de verkopen in het Snuffelpand verdiende geld werd in ontvangst genomen door de moeder van Amber. Haar dochter doet een halfjaar vrijwilligerswerk in Oeganda. De bouw van een nieuwe school bracht haar op het idee om ook te voorzien in een toiletgebouw. In samenwerking met stichting LUGA Care lanceerde ze hiervoor een actie met de symbolische verkoop van stenen en andere materialen. Dit moest in totaal ruim drieduizend euro opleveren. Een paar weken voor terugkeer naar Nederland leek dit te stranden op een tekort van een paar honderd euro, maar de ouders van Amber deden succesvol een beroep op het Snuffelpand. Dankzij deze gift blijven nu zelfs wat geld over dat men kan besteden voor extra middelen voor de school. In overleg met de stichting wordt bekeken hoe dit restbedrag zal worden besteed. "Met de bouw van een compleet nieuwe school komt het zeker goed terecht" stelt een dankbare Amber, die iedereen dankt voor de giften.

Verkoop

Op zaterdag 2 mei is er weer verkoop in en voor het Snuffelpand bij het Dillenburgplein in Slikkerveer. Er staat voor de kopers weer veel mooi tweedehands goed uitgestald van 10.00 tot 16.00 uur. Wie op zoek is naar gebruikte meubels kan zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur een kijkje nemen bij de  opslag annex showroom aan de P.C. Hooftstraat (tegenover de dierenkliniek).

 Foto Snufflgift Maart 2015_compressed

Foto: De moeder van Amber Kooijman nam in het Snuffelpand de cheque voor de toiletbouw in ontvangst.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk