Verslag Juni Vrouwen voor Vrede Ridderkerk hebben voor het project van juni gekozen om een jeugdcentrum van MKI (Medical Knowledge Institute) in een township in Princess Roodeport in Zuid-Afrika te ondersteunen met 2500 euro.

Verslag Juni

Het Medical Knowledge Institute (MKI) is in 1999 opgericht door prof.dr. Harold Robles. Kernidee is dat medicijnen alleen niet alle ziektes kunnen bestrijden. Educatie en voorlichting aan de bevolking van townships in Zuid-Afrika zijn ook van levensbelang. Beschermheer is aartsbisschop Desmond Tutu.

Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken heeft MKI jeugdcentra (Health Information Satellites, HIS) opgericht bij bestaande lokale gemeenschapsorganisaties. Inmiddels zijn er al 30 van deze centra.

Aan het hoofd van iedere HIS staat een "Mama". Zo'n mama wordt opgeleid in vaardigheden als koken, bakken, naaien, breien en gezondheidszorg. Een Mama heeft honderden, soms wel duizend kinderen onder haar hoede - bewoners van weeshuizen en kinderen die gebruik maken van dagopvang in crèches. Bovendien geven de Mama's hun kennis door aan andere leden van de gemeenschap, zodat er een sneeuwbaleffect ontstaat. Mama's zijn vrouwen met enorm veel power en ze zijn van onschatbare waarde voor de lokale gemeenschap.

De leidster van het door Vrouwen voor Vrede gesteunde jeugdcentrum is mevrouw Mama Zakhe. Dit jeugdcentrum richt zich in het bijzonder op verwaarloosde kinderen en jong volwassenen.

Er komen elke dag weeskinderen, misbruikte, verwaarloosde en met hiv geïnfecteerde kinderen. Het biedt hen een veilige thuishaven. Ook zorgen deze Mama's ervoor dat de kinderen twee keer per dag hun tanden poetsen, de handen wassen na het toiletbezoek en maandverband of tampons gebruiken bij menstruatie. Door hygiënische verzorging kunnen ongemakken en ziekten worden voorkomen. Iets wat in de townships van Zuid-Afrika nog niet vanzelfsprekend is.

Als voorbeeld: 13% van de kinderen onder de vijf jaar sterven aan diarree; jonge meisjes gebruiken uit onwetendheid bij menstruatie oude kranten en kunnen daardoor gevaarlijke infecties oplopen.

Ook kunnen jonge meisjes allerlei vaardigheden leren om zo een kans te krijgen uit de armoede te ontsnappen en later zelf hun brood kunnen verdienen. Zij wonen niet in het jeugdcentrum. Afhankelijk van hun leeftijd komen zij na school naar het centrum of nemen deel aan de diverse cursussen.

Vrouwen voor Vrede helpt met 2500 euro.

 

 

 

 

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk