Gift voor microkredieten in Benin Met een gift van 1250 euro maken de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede microkredieten mogelijk voor twintig vrouwen in Benin. Het met de verkopen in het Snuffelpand verdiende geld komt ten goede aan een project voor arme plattelandsvrouwen en weduwen in het buitengebied van Djakotomey. De cheque is in het Snuffelpand overhandigd aan Gerard Prinse, die vanuit de Ridderkerkse werkgroep Duurzaam Zonder Grenzen al vele jaren actief betrokken is bij dit Afrikaanse land

"De activiteiten van de werkgroep zijn allemaal gericht op Dogbo. Dit keer betreft het een heel ander gebied, waar ze met een relatief klein bedrag de leefomstandigheden van vrouwen en kinderen kunnen verbeteren. Het stelt vrouwen in staat om geld te verdienen en daarmee komt er ook schoolgeld voor hun kinderen. De basisscholen in Benin zijn gratis, maar middelbare scholen kosten geld" stelt Gerard Prinse.

De bevolking van Djakotomey is voornamelijk agrarisch en het is er voor vrouwen moeilijk om de kost te verdienen. Het idee is om ze met 30.000 CFA Frank (± 50 euro) aan middelen te helpen om zich in te kopen in een kleine activiteit van AGR (Income Generating Activity), waarmee ze een eigen rol kunnen krijgen in cassave- of pindaverwerking, verkoop van specerijen of verkoop van bereide rijst.

Terug met rente

Het investeringsbedrag moeten de vrouwen binnen een jaar terugbetalen met een rente van twee procent. Dit geld komt weer ten goede aan microkredieten voor andere vrouwen. "Er wordt begonnen in de armste dorpen en op de middellange of lange termijn zal dit ten gunste aan een aanzienlijk aantal vrouwen" weet Prinse, die veel van dit project verwacht. "De vrouw die deze organisatie heeft opgezet komt uit Lokassa en de mensen die ik over haar spreek zijn er positief over alles wat ze doet. Daarom heb ik hier ook wel een goed gevoel bij."

Djakotomey ligt ongeveer veertig kilometer van Lokassa. De gemeente omvat 72 dorpjes. Met de microkredieten zal begonnen worden in het dorpje Hounhomey. Er wordt gestart met twintig arme vrouwen die de zorg hebben over meerdere kinderen.

Foto Snuffelgift Juni 2015 Benin

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk