Verslag juni 2013 Vrouwen voor Vrede ondersteunen als project voor de maand juni de Stichting Kind in Nepal t.b.v. het Children Welfare Centre (CWC) in Nepal met 2500 euro.

Stichting Kind in Nepal t.b.v. het Children Welfare Centre (CWC) in Nepal

Het Children Welfare Centre staat onder leiding van mevrouw Rupa Sunar. Op heel jonge leeftijd werd zij weduwe en was daardoor gedwongen haar beide dochtertjes in weeshuizen onder te brengen. Nadat zij jarenlang zelf in een weeshuis had gewerkt, stichtte zij in 1995 het CWC. Dit is een particulier kindertehuis, dat zonder enige overheidssteun moet zien rond te komen. Daardoor is het geheel afhankelijk van particuliere sponsors.

Dankzij buitenlandse steun lukte het in 2005 om een nieuw eigen gebouw te stichten in Godawari niet ver van Kathmandu. In dit gebouw is plaats voor bijna 70 kinderen, maar door gebrek aan geld zijn het er maar 40. De staf bestaat uit 9 personen. De kinderen gaan naar scholen in de omgeving.

In het tehuis worden kinderen opgevangen die om wat voor reden ook in grote problemen zijn geraakt. Het gaat om wezen of halfwezen, om kinderen die door hun ouders in de steek zijn gelaten, maar ook om kinderen van wie de ouders door armoede of ziekte niet in staat zijn om voor hen te zorgen.

Allen zijn kinderen die zonder hulp in een land als Nepal geen enkele kans zouden hebben en hoogstwaarschijnlijk ten prooi zouden vallen aan kinderarbeid of sekstoerisme. Nepal is namelijk één van de 25 armste landen ter wereld.

In 2012 had nog niet de helft van de kinderen een sponsor. Het CWC heeft dan ook dringend behoefte aan nieuwe sponsors. Daarom wordt gezocht naar mensen of instellingen die gedurende een aantal jaren de verzorging van één of meerdere kinderen willen betalen. Dat kost 450 euro per kind per jaar. Voor dat bedrag ontvangt het kind huisvesting, eten en drinken, verzorging en onderwijs.

Ook kan het huis geholpen worden met financiering voor een nieuwe sanitaire voorziening buiten het hoofdgebouw, omdat het sanitair binnen ontoereikend is.

Ook heeft het CWC een nieuwe grote rijstkoker nodig.

De Stichting Kind in Nepal treedt op als bemiddelaar voor steun aan CWC. Regelmatig wordt contact onderhouden en minstens één maal per 2 jaar gaat één van de bestuursleden er op bezoek.

 

Vrouwen voor Vrede helpen met 2500 euro.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk