Verslag Juli Vrouwen voor Vrede schenken in de maand juli 2500 euro aan de Stichting Abrazos. Deze stichting biedt mogelijkheden aan kinderen en jongeren met autisme in Peru, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen

Verslag Juli

Autisme komt over de hele wereld voor. Het is erfelijk, heeft niets te maken met cultuur, rijkdom of armoede van de ouders. Het aantal kinderen waarbij autisme geconstateerd wordt, groeit wereldwijd fors. Dat heeft vooral of wellicht geheel te maken met een steeds betere diagnosestelling. Autisme wordt simpelweg steeds beter gesignaleerd. Statistisch gezien heeft 1 op de 100 mensen een vorm van autisme. Dat geldt wereldwijd en dus ook voor Peru.

Vanwege een enorme achterstand met betrekking tot kennis over autisme lijkt autisme in Peru nauwelijks voor te komen. Alleen al in een stad als Cusco, waar Abrazos actief is, zullen naar schatting minimaal 3000 mensen, jong en oud, autisme hebben. Bij Abrazos zijn op dit moment 90 gezinnen bekend waarvan 1 of meerdere kinderen autisme hebben.

De niet gediagnosticeerde kinderen en volwassenen krijgen dus geen passende zorg en behandeling, die vooral voor kinderen met autisme uitermate belangrijk is.

Complex is dat de onwetendheid in veel gevallen leidt tot extra geweld tegen deze kinderen en verder voor onnodige achterstanden en uiteraard zeer veel frustraties en stress bij zowel de kinderen als de ouders en begeleiders zorgt.

Zowel in de opleiding tot arts als in de opleiding tot psycholoog in de universitaire opleidingen in Cusco wordt er vrijwel geen aandacht aan het thema besteed.

Autisme is nog steeds een grotendeels onbekend begrip in de stad Cusco. Door die onwetendheid worden er niet alleen veel diagnoses gemist, maar spreken vele artsen elkaar ook tegen waardoor er verwarring bij de ouders en anderen ontstaat.

 

Asociación Abrazos is de enige instelling in Cusco (in heel Peru) die een compleet zorgpakket van hoog (Europees) niveau aanbiedt, waarbij zowel gezinnen zonder als  met inkomen worden begeleid en hulp op maat kunnen krijgen.

In 2006 is Stichting Abrazos in Nederland opgezet. Initiatiefnemer van Abrazos is Titus Bovenberg die zelf acht jaar in Cusco woonde. Via het autisme van zijn oudste dochter werd hij geconfronteerd met de afwezigheid van kennis over autisme in Cusco en besloot hij Abrazos in initiëren.

Zijn idee was een kennis- en behandelcentrum op te zetten, dat hoogstaande Nederlandse kennis over autisme voor de Peruaanse gemeenschap toegankelijk maakt, te beginnen in Cusco.

In een later stadium zou die kennis zelfs gekopieerd kunnen worden naar meer steden en landen in Zuid-Amerika. Doordat Willeke Brouwers met haar ruim 20 jaar ervaring in autismezorg zich bij de stichting aansloot, kon die wens ook werkelijk waargemaakt gaan worden.

In 2007 is de start in Peru gemaakt en is er (in samenwerking met experts in Nederland)  een zorgprogramma ontwikkeld, dat door 7 mensen (therapeuten en assistenten) wordt uitgevoerd.

De hulp is vrijwillig, het kind/jongere, ouders of een professional zoeken contact met het centrum. Hier wordt informatie gegeven wat de mogelijkheden zijn om zo goed mogelijke hulp te bieden.

 

In de afgelopen 4 jaar is o.a. het volgende gerealiseerd:

 • er is een basiszorgprogramma ontwikkeld met diagnostiek, educatie, advisering, training enz.
 • er is een professioneel team gevormd, zich gespecialiseerd in autisme
 • er zijn rond de 100 gezinnen waar intensief mee samengewerkt wordt
 • er zijn vele diagnoses gesteld
 • er is een overeenkomst gesloten met artsen in Nederland die hun programma's, trainingen en scholingen ter beschikking stellen aan de psychiater van Abrazos
 • er zijn praktische faciliteiten gerealiseerd, zoals een ontvangstruimte, een kantoor, een speel-o-theek, visuele kookboekjes enz., een oudercursus en oudertrainingen, aangepast aan de Peruaanse cultuur, informatiemateriaal zoals boeken en artikelen (deels) vertaald uit het Nederlands, voorlichtings DVD''s (Spaans ondertiteld)
 • aan zeker 300 professionals (leerkrachten en artsen) is voorlichting gegeven
 • er is een Spaanstalige website gemaakt zodat ouders ook via internet informatie kunnen vinden
 • in andere steden zijn voorlichtingen gegeven

 

De Stichting Abrazos heeft vele ambities voor de toekomst.

 1. Uitbreiden van het bestaande zorgaanbod
 2. Uitbreiden van de expertise op gebied van autisme in andere steden in Peru
 3. Financieel onafhankelijk zijn in 2020

 

Vrouwen voor Vrede Ridderkerk helpen met 2500 euro.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk