Verslag januari Vrouwen voor Vrede schenken 2500 euro voor de bouw van toiletten in weeshuis "Sel de la Terre" in Madjre in Benin.

De bouw van toiletten in weeshuis "Sel de la Terre"

Gerard Prinse is als vertegenwoordiger van de gemeente Ridderkerk al jaren betrokken bij de werkgroep Duurzaam zonder Grenzen. Hij bezoekt ieder jaar Benin om projecten te controleren, instructie te geven, naar de vragen en wensen te luisteren en de band met Ridderkerk te verstevigen.
In maart 2012 is het weeshuis Sel de la Terre bezocht. Dit is een klein weeshuis en de plaats waar de kinderen hun behoeften moeten doen, is slecht te noemen.
De mensen die dit weeshuis onderhouden, zetten zich met hart en ziel voor de kinderen in en hun wens was uiteraard dat er toiletten worden gerealiseerd.
Het doel van het weeshuis is om de leefomstandigheden van arme wezen en andere arme kinderen te verbeteren. Deze kinderen krijgen geen eten genoeg, kunnen niet naar school en leren geen hygiëne kennen. Op het platteland zijn de kinderen er slechter aan toe dan in de stad. Ze wonen ver van school en andere faciliteiten. Daardoor raken zij vaak betrokken bij criminaliteit, kinderhandel, vroeg trouwen en prostitutie.
In Sel de la Terre kunnen de kinderen gratis de school bezoeken. Voor de basisschool is onderwijs gratis in Benin. Maar de kosten voor drinkwater, schoolbenodigdheden, slaapzalen, kantines, klaslokalen, toiletten moet Sel de la Terre zelf betalen. Geld hiervoor verdient de organisatie met landbouw en veeteelt.
De kinderen die de school bezoeken zijn voor een deel wezen, maar ook kinderen die door de ziekte van hun ouders niet meer verzorgd worden.
Het weeshuis en het sociale centrum zijn twee aparte gebouwen.
De zorg wordt gegeven door twee families die bij de kinderen wonen. De verzorging wordt gedaan door twee broers en hun vrouwen. Zelf hebben ze ook nog drie kinderen en die leven ook in de groep tussen de wezen. Eigenlijk hebben zij hun eigen huis beschikbaar gesteld voor de wezen.
Doordat ze nu met veel kinderen daar wonen (ongeveer 50) is een ruimte waar ze hun behoefte kunnen doen het belangrijkst. Ook worden in de buurt van de toiletten wasgelegenheden gemaakt. Dit worden geen luxe doucheruimtes, maar een ruime plaats waar men zich kan wassen.
Een gemeenteambtenaar van Dogbo zal toezicht houden op de bouw en de financiën van dit project.

Vrouwen voor Vrede helpen met 2500 euro.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk