Verslag januari 2015 Uit de maandopbrengst van het Snuffelpand is duizend euro geschonken aan een project voor schoon drinkwater in Suriname. Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede overhandigden afgelopen week de cheque aan fondsenwerver Christa Breure van ADRA Nederland.

Gift voor watertanks in Suriname

Het geld zal benut worden voor watertanks voor ruim honderd dorpelingen van Lespansie, die nu nog rivierwater gebruiken om te baden, wassen, koken en drinken. Dit brengt veel ziektes met zich mee. Dit was ook het geval in Erowarte, waar het eerste drinkwaterproject van ADRA (Adventist Development Relief Agency)  in de binnenlanden van Suriname gerealiseerd. De kindersterfte is hierdoor afgenomen. Men wil er daarom snel een vervolg aan geven voor Lespansie.

Het idee is om 60 watertanks van 1520 liter en 10 extreem grote watertanks van 3800 liter te plaatsen. Het regenwater dat van de zinkplaten daken afloopt kan erin opgevangen worden en zo ook in de droge periodes worden gebruikt.  Het arme dorp kent geen waterputten en met dit project kan voor 9.000 euro in water worden voorzien.

De bewoners worden ingezet bij de plaatsing van de watertanks en leren ook hoe ze alles moeten onderhouden. Een contactpersoon van ADRA Suriname zal regelmatig het dorp bezoeken om de vinger bij de pols te houden. Omdat niet alle huizen een zinken dak hebben zijn afspraken gemaakt met de lokale kerk van de Zevende Dags Adventisten.  Er worden tien grote watertanks aangesloten op het grote dak van de kerk. Dorpelingen die geen dak hebben om regenwater op te vangen kunnen gebruikmaken van water dat via het kerkdak opgevangen is.

Christa Breure mocht in het Snuffelpand de cheque voor het waterproject van ADRA in ontvangst nemen.

Foto Snuffelgift Februari 2015 Watertanken Suriname

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk