Verslag januari 2014 Als project voor de maand januari 2014 ondersteunt Vrouwen voor Vrede met 2000 euro de Lideke Wery Foundation t.b.v. opleidingskansen voor jonge mensen in Sri Lanka.

Lideke Wery Foundation

De Lideke Wery Foundation is opgezet in 2005 ter nagedachtenis van Lideke Wery, die tijdens haar huwelijksreis door de tsunami in 2014 om het leven kwam. Haar man, familie, vrienden en collega's hebben de Lideke Wery Foundation opgezet met als doel om jongeren in een door de tsunami getroffen gebied grotere kansen te bieden voor verdere ontwikkeling. De Lideke Wery Foundation heeft in dit kader in een arm gebied aan de westkust van Sri Lanka het Lideke Wery Educational Instituut (LWEI) opgezet.

Jaarlijks krijgen rond de 200 jongeren de mogelijkheid om aan dit instituut hoog kwalitatieve cursussen te volgen en een erkend Engels of ICT-certificaat te behalen.

Door deze kans te grijpen, kunnen de jongeren hun capaciteiten verder ontwikkelen en hun toekomstmogelijkheden vergroten.

Alle personen die zich inzetten voor de Foundation in Nederland doen dit op vrijwillige basis waardoor de inkomsten van donaties volledig ten goede kunnen komen aan de activiteiten van het LWEI in Sri Lanka (afgezien van enkele administratieve kosten, gemiddeld 1,3% van het jaarlijks budget).

De financiele steun vanuit de Foundation maakt het mogelijk voor het LWEI om de hoog kwalitatieve cursussen tegen een relatief laag tarief aan te bieden waardoor de cursussen betaalbaar worden voor de jongeren in het arme gebied in Sri Lanka.

Gedurende 3 maanden (een zogenaamde batch) volgen jongeren tussen 15-26 jaar intensieve lessen Engels en/of ICT. Elke batch studeren 60-80 studenten aan het instituut, wat neerkomt op circa 200 studenten per jaar verspreid over de drie batches van elk 3 maanden.

Na het behalen van het examen krijgen zij een (internationaal) erkend certificaat.

De lessen worden door de meeste studenten gevolgd na het eindexamen op de middelbare school. Het niveau van Engels op de middelbare school is doorgaans laag en IT-lessen vormen vaak geen onderdeel van het curriculum. De aansluiting van het reguliere onderwijs in Sri Lanka op de arbeidsmarkt of op vervolgstudies is beperkt. Met een behaald certificaat van het LWEI vergroten de jongeren hun kans op een baan of op toelating tot de universiteit.

Het team dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het instituut bestaat uit 7 Sri Lankanen, waaronder een schoolhoofd dat de school leidt. De staf wordt geadviseerd door een Nederlandse adviseur die in Sri Lanka woont. Het instituut wordt daarnaast ondersteund door een Nederlandse projectcoördinator, die als vrijwilliger werkzaam is en die tevens een geselecteerde student is om gedurende vier maanden verschillende projecten uit te voeren op het instituut met als doel verdere kwaliteitsverbetering.

Naast de ontwikkeling van de studenten richt het instituut zich ook op de ontwikkeling van het personeel. Stafleden volgen jaarlijks IT, Engels of managementcursussen, wat uiteraard ook weer ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs van het instituut.

Het instituut heeft een lokale Raad van Commissarissen die toezicht houdt en waaraan het management eens per kwartaal verantwoording aflegt. Deze toezichthouder en adviseur heeft ruime ervaring in het Sri Lankaanse bedrijfsleven en een goede kennis van de lokale context.

De staf en studenten van het LWEI zetten zich in voor de lokale gemeenschap door een maal per trimester een activiteit te organiseren, zoals bijvoorbeeld het opruimen van de buurt.

 

Vrouwen voor Vrede helpen met 2000 euro.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk