Snuffelgift voor schoolkeuken Uit de opbrengsten van hun Snuffelpand hebben de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede duizend euro geschonken voor een schoolproject van stichting Sonkè. Deze kleine organisatie zet zich momenteel in voor de bouw van een schooltje voor 90 kleuters in Zuid-Afrika en een kookplek voor een school in een township bij Cradock. De M.O.V.-groep van de St. Joriskerk in Ridderkerk zet zich hier ook voor in. Met de vastenactie hoopt men te voorzien in het schoolkeukentje.

Op de Carinusschool krijgen bijna 1200 kinderen (net als op andere scholen) 's morgens een eenvoudige maaltijd. De meeste kinderen krijgen geen ontbijt thuis en daarom wordt daar op school in voorzien. Meestal krijgen ze mieliepap met een boterham. Die pap van mais en ander eten moet worden gekookt en dat gebeurt nu allemaal in een klaslokaal. "Niet erg handig en ook niet hygiënisch genoeg" vindt het hoofd van de school, die daarom het verzoek heeft gedaan voor een aparte kookplaats. Dit gebouwtje van plusminus drie bij vijf meter zal, inclusief aanrecht en aansluiting op waterleiding, riolering en elektriciteit, tussen de zeven- en achtduizend euro kosten. Volgens het bestuur van stichting Sonkè zal elke verkregen euro voor dit doel worden besteed. De stichting zorgde eerder voor sanitaire voorzieningen voor een school met ± 800 leerlingen en een preschool voor ± 120 kinderen. Ook werd een opvang voor dak- en thuislozen gerenoveerd. "Bouwen en renoveren is niet het enige. De nazorg is ook zéér belangrijk. Als bestuurslid van Sonkè bezoek ik na voltooiing regelmatig de projecten (uiteraard voor eigen rekening) om te zien of alles wordt onderhouden en vast te stellen of er nog meer nodig is. Dan gaat het vaak om kleine materialen, maar ook daar is geld voor nodig" stelt penningmeester Ger Heester.

De gift van het Snuffelpand zal via de lokale M.O.V.-groep zijn weg vinden naar Zuid-Afrika.

Foto Gift 5 Maart Voor Schoolkeuken _compressed

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk