Verslag februari 2014 Vrouwen voor Vrede Ridderkerk ondersteunt in de maand februari met 2000 euro de Stichting Youth on the Move (YotM) t.b.v. jongeren met epilepsie in Kenia.

Stichting Youth on the Move (YotM)

De Stichting YotM is een initiatief van, voor en door jongeren met epilepsie in Kenia die mensen met epilepsie een beter toekomstperspectief biedt.

Dit werk is vooral in Kenia erg belangrijk; hier hebben meer dan 1.000.000 mensen de aandoening, die veelal beschouwd wordt als een besmettelijke ziekte, als een resultaat van hekserij, bezetenheid of een straf van God. Hierdoor maakt slechts 20% van mensen met epilepsie in Kenia gebruik van de juiste zorg.

Om hier verandering in te brengen, traint de stichting jaarlijks 18 jongeren (waarvan 9 met epilepsie) als professionele peer-educators die door het hele land voorlichting geven bij klinieken, scholen, kerken en overige sociale instituten.

Het aantal mensen dat hierbij in totaal werd bereikt in 2013 was bijna 40.000.

Een deel van de onkosten wordt gedekt met de winst van twee internetcafe's.

Het is erg belangrijk dat iedereen met epilepsie goed op de hoogte is van de juiste behandeling en daardoor een productiever leven kan leiden.

 

Vrouwen voor Vrede helpt met 2000 euro.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk