Verslag december Vrouwen voor Vrede ondersteunen in de maand december twee projecten met elk 2500 euro. De eerste 2500 euro gaan naar de Stichting Baalak t.b.v. een steenbrekersproject in het Kavre district in Nepal. De tweede 2500 euro gaan naar Scouting Ridderkerk t.b.v. een nieuw onderkomen.

Scouting en Baalak

Concern

Nepal is een van de allerarmste landen ter wereld.

In Nepal werken ongeveer 32.000 (80% meisjes) kinderen langs de rivierbedding om steentjes te hakken.

-       67% werkt 9 tot 10 uur per dag

-       90% verdient minder dan 70 eurocent per dag

-       32% is jonger dan 11 jaar

Deze kinderen komen in een vicieuze cirkel terecht van armoede, van generatie op generatie.

De Nepalese organisatie Concern voert het steenbrekersproject uit in samenwerking met de stichting Baalak (= kind), met als doel zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid te stellen onderwijs te volgen.

Eventueel wordt voor de mogelijkheid gezorgd dat de kinderen op de plek waar ze werken dagelijks onderwijs krijgen.

Inmiddels gaan er ongeveer 1000 kinderen naar school. Veel kinderen zijn hierdoor in staat te stoppen met het werk als steenbreker onder erbarmelijke omstandigheden.

Steentjeshakken staat in Nepal op de lijst als een van de ergste vormen van kinderarbeid. Het is geestdodend, zwaar en ongezond werk en wordt zwaar onderbetaald.

De kinderen reageren erg enthousiast op de kans die zij krijgen op onderwijs en gaan zoveel als mogelijk naar school. Op deze manier zien zij voor zichzelf een kans op een betere toekomst.

Vrouwen voor Vrede helpen met 2500 euro.

 

Scouting Sint Joris en Scouting Florence Nightingale

De tweede 2500 euro gaan naar de Stichting Scouting Ridderkerk t.b.v. nieuwbouw

De scoutinggroep Sint Joris en scouting Florence Nightingale, samen Scouting Ridderkerk, zijn al een tijd bezig met de realisatie van een gezamenlijke nieuwbouw voor alle scouts in Ridderkerk.

Al ruim 100 jaar biedt scouting kinderen en jongeren een uitdagende vrijetijdsbesteding waarin zij hun eigen mogelijkheden ontdekken. Scouting besteedt hierbij ook aandacht aan belangrijke thema's als duurzaamheid, respect voor eigen leefomgeving en verantwoordelijkheid. Zo leren kinderen respect te hebben voor elkaar en voor de wereld om zich heen.

In Ridderkerk is scouting al 35 jaar een begrip, waar veel kinderen en jongeren met veel plezier hun vrije tijd doorbrengen.

Beide scoutinggroepen kampen al enige jaren met huisvestingsproblemen en hun onderkomens zijn dringend aan vernieuwing toe.

In samenspraak met de gemeente hebben beide groepen een nieuwe locatie toegewezen gekregen, waar zij een pand mogen realiseren.

Ook heeft de gemeente een financiële ondersteuning toegezegd.

De scouts zijn al enkele jaren druk in de weer om zelf ook de nodige financiën bij elkaar te krijgen.

Vrouwen voor Vrede helpen met 2500 euro.

Voor meer informatie over de bouw, zie de website van scouting: http://www.scoutingridderkerk.nl/ 

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk