Verslag december 2013 In de maand december ondersteunen Vrouwen voor Vrede de Gambia-Manduar Nursery School in Manduar, Gambia met 2000 euro

Gambia-Manduar Nursery School in Manduar

In maart 2012 gingen Eddy en Wil Potters op vakantie naar Gambia. Wat zij daar zagen, vooral wat de onhygiënische situatie met watervoorziening betreft, was voor hun de aanleiding om een hulpproject te starten.

In Gambia wordt nog veel gebruik gemaakt van open waterputten die de dorpsbewoners zelf graven. Dit water is niet hygiënisch omdat er vuil in de putten zit.

Bovendien zijn deze putten niet veilig en regelmatig overlijden er kinderen omdat ze in de putten vallen. Naast waterputten worden er ook waterpompen gebruikt. Echter 75% van de waterpompen in Gambia is kapot waardoor naar schatting 70% van de bevolking geen toegang heeft tot schoon water.

In mei 2012 is ook in de open waterput bij de Manduar School in Manduar een leerling gevallen en verdronken. Deze gebeurtenis was aanleiding om deze school uit te kiezen als hulpproject.

In de afgelopen periode is al veel bereikt, zoals het aanleggen van een hygiënische en veilige watervoorziening, renovatie van vloer en muren, aanschaf schooluniformen, het aanleggen van een toilet- en keukengebouwtje, het verzenden van toiletartikelen e.d., verzenden van schoolartikelen en boeken.

Nu liggen er plannen voor het bijbouwen van 2 leslokalen plus de aanschaf van  het benodigde les- en speelmateriaal. Ook hier is een keukengebouwtje gepland.

De armste kinderen zullen worden ondersteund met schoolgeld.

Er werken 2 gediplomeerde leerkrachten op de school.

Ook is het de bedoeling dat de leerlingen minstens één maaltijd per dag krijgen. De ouders zijn vaak te arm om hiervoor garant te staan.

Met het opstarten van een naaiatelier (er zijn ook naaimachines opgestuurd) kunnen schooluniformen door hen zelf gemaakt worden (zonder uniform en schoeisel kunnen kinderen niet naar school). Ook hiervoor hebben veel ouders geen geld.

Alle goederen worden met een gerenommeerd verzendbedrijf naar Gambia opgestuurd. Dit bedrijf heeft mensen in Gambia in dienst die ervoor zorgen dat de goederen snel en veilig op hun bestemming komen.

Het contact met de school verloopt via een vast persoon, zodat altijd duidelijk waar het meest behoefte aan is.

 

Vrouwen voor Vrede Ridderkerk helpen met 2000.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk