Nieuw huis dankzij Snuffelpand Uit de opbrengsten van het Snuffelpand hebben de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede ? 1250,-- geschonken aan de Wereldfoundation. Met dit geld wordt de bouw van een huis mogelijk gemaakt in Bangladesh. De organisatie heeft zich tot doel gesteld om dit jaar minimaal 250 gezinnen aan een onderdak te helpen.

Dit gebeurt door het verstrekken van microkredieten van € 1000,--. Dit bedrag is voldoende voor het realiseren van een degelijk huis. Ook gaan de huizen van dit type lang mee en hebben ze weinig onderhoudskosten. Wie een microkrediet voor een woning krijgt moet deze lening weer terugbetalen. Dat geld wordt vervolgens opnieuw gebruikt voor een volgend microkrediet.

De Wereldfoundation startte in 2007 met haar missie om mensen in ontwikkelingslanden op duurzame wijze onderdak te bieden. De organisatie wil hiermee de spiraal van armoede doorbreken. In Bangladesh, één van de dichtstbevolkte landen ter wereld, is nog heel veel te winnen. In dit land leven 150,5 miljoen mensen en daarvan moet 47 miljoen rondkomen met minder dan een dollar per dag. Oorzaken van deze armoede zijn onder meer overbevolking en natuurrampen. Jaarlijks heeft Bangladesh te kampen met overstromingen waardoor mensen hun huis kwijtraken. Wereldfoundation wil dit tegengaan door het bouwen van huizen die bestand zijn tegen het natuurgeweld. Een gezin komt in aanmerking voor een microkrediet als ze al eerder succesvol een microkredietprogramma hebben doorlopen. Ze hebben dan bewezen dat ze de verantwoordelijkheid van een lening aan kunnen.

Foto Snuffelgift Sept . 2015 Nieuw Huis Bangladesh

Bron: Weekblad de Combinatie 30 augustus2015

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk