Verslag Augustus 2013 In de maand augustus ondersteunen Vrouwen voor Vrede Ridderkerk de Stichting LumaHelpt t.b.v. een crèche en naschoolse opvang, alsmede een opleidingscentrum in Muldersdrift, Zuid-Afrika met 2500 euro.

Stichting Luma Helpt

Luma betekent "licht". Doelstelling van LumaHelpt is te helpen wat meer licht te brengen in het bestaan van slecht bedeelden, in vooral de townships of "Plakkerskampen" in Zuid-Afrika. De stichting bestaat, zowel in Nederland als in Zuid-Afrika, geheel uit vrijwilligers. Verspreid door het hele land heeft de stichting een twintigtal zogeheten ambassadeurs, die LumaHelpt ondersteunen met promotiewerkzaamheden en financiele acties.

Luma is een afkorting van LUcie Kallewaard en MArrie Bijl, twee zussen. Lucie en haar man hebben in het verleden als reisleidersechtpaar groepsrondreizen begeleid in en naar Zuid-Afrika. Door deze reizen hebben zij veel contacten in dat land.

Marrie is onderwijzeres op een basisschool. Door haar werk en schoolactiviteiten kan zij enthousiast bezig zijn met de doelstelling van LumaHelpt.

 

Tijdens een bezoek aan een plakkerskamp (krottenwijk) nabij Muldersdrift (Johannesburg) kwam de stichting in contact met een groepje vrijwilligers die daar, zonder of met heel weinig middelen, proberen kinderen van 0 tot 6 jaar op te vangen, kinderen vanaf 6 jaar naschoolse opvang en bijscholing te bieden en -heel belangrijk!- (als er een donatie is ontvangen) een maaltijd te geven voor ze naar "huis" gaan. Dit is voor deze kinderen vaak de enige maaltijd die dag!

De locatie van dit plakkerskamp is op een afgegraven vuilnisbelt, met slechts 3 waterkranen op 1800 families, zonder elektra en maar een klein aantal wc's.

De meeste kinderen zijn weeskinderen en "wonen" in een golfplaten hutje of nog minder, onder plastic.

De opvang van deze kinderen vindt nu plaats in een primitief houten gebouwtje, met 2 wc's nog in aanbouw. Voor verdere afbouw is echter geen geld.

 

In 2014 is de bouw gepland van een crèche/pre-school voor kinderen van 0-6 jaar. De kinderen worden daar opgevangen, begeleid en de basisopvoeding bijgebracht. Het streven is om minimaal 2 x per dag een maaltijd te verstrekken tijdens schooldagen.

Tevens gepland is de oprichting van een opleidingscentrum voor moeders van deze kinderen in Muldersdrift.  De moeders (!) zijn veelal in de leeftijd van 14-20 jaar. In dit centrum zullen vaardigheden (naaldvakken, schilderen, administratie enz.) bijgebracht worden die hen in staat stellen zelf in de levensbehoeften te kunnen voorzien.

Een derde wens is naschoolse opvang en studiebegeleiding voor 6-14-jarigen. Ook deze kinderen zullen met een gevulde maag naar huis kunnen gaan.

 

Vrouwen voor Vrede helpen met 2500 euro.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk