Verslag april Vrouwen voor Vrede ondersteunen in de maand april met 2500 euro de stichting Carelanka ten behoeve van het tuinonderhoud bij Metta, dagopvang voor kinderen met een beperking in Sri Lanka.

stichting Carelanka

Carelanka ondersteunt in Sri Lanka kinderen en volwassenen met een beperking bij hun weg naar zelfstandigheid.

Eén van hun projecten bewerkstelligt dat thuiswonende kinderen met een beperking hun talent kunnen ontwikkelen en dat de ouders en broertjes en zusjes de kans krijgen de dagelijkse gang van zaken op te pakken.

De Nederlandse stichting Metta Home startte in de omgeving van Ahangama, naar aanleiding van de tsunami in 2004 de bouw van een aantal paviljoens ten behoeve van de gehandicaptenzorg. In 2010 is aansluiting gezocht bij de stichting Carelanka en in augustus 2011 is Metta Daycare Center for children with a disability van start gegaan.

De geboorte van een gehandicapt kind is altijd een verdrietige gebeurtenis voor ouders. In Sri Lanka betekent het ook een directe inkomstenderving, want er moet altijd iemand bij het kind thuis zijn. Als het kind groter wordt, heeft het niet de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het huishouden of aan de inkomsten van het gezin. Het sociale vangnet bij ziekte of ouderdom van de ouders is ook gevallen bij de geboorte van een gehandicapt kind. Kinderen worden dan ook vaak weggemoffeld.

Metta Daycare Center kan deze kinderen opvangen zodat het gezinsleven weer een meer gangbare loop kan krijgen en waardoor er meer rust en harmonie in het gezin kan ontstaan. Metta kan kinderen ook helpen bij hun ontwikkeling om zo thuis en ook in de samenleving hun steentje bij te dragen.

Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met een fysieke of verstandelijke beperking, voor wie het niet mogelijk is om naar school te gaan, zijn welkom op deze dagopvang. Hier zullen zij deelnemen aan lessen en praktijkgerichte training, gericht op persoonlijke hygiëne, huishoudelijke taken, primaire educatie en maatschappelijke zelfredzaamheid.

Bij deze dagopvang is ook een tuin met diverse functies. De jonge kinderen kunnen er spelen, de iets oudere kinderen leren er bloemen en planten te verzorgen. De oudste kinderen leren in de moestuin hoe ze moeten tuinieren. Een moestuin in Sri Lanka bestaat bijvoorbeeld uit bananenbomen, palmbomen, kaneelstruiken en theestruiken.

Voor onderhoud van deze tuin schenken Vrouwen voor Vrede 2500 euro.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk