Verslag over April 2014 Vrouwen voor Vrede Ridderkerk hebben de stichting Nahid verrast met een gift van tweeduizend euro. De zich voor een vrouwenhuis in Afghanistan beijverende stichting ontving in 2013 maandelijks kleine bijdragen uit de opbrengst van het Snuffelpand. Daar werd vorige week een vette cheque aan toegevoegd.

Stichting Nahid

Stichting Nahid biedt ondersteuning aan alleenstaande vrouwen die zonder economische opvang in zeer behoeftige omstandigheden zijn gekomen. Van 2006 tot 2013 was hiervoor een opvanghuis in Kabul opgezet. Nu is ingezet op het realiseren van een gebouw waar in de toekomst bedrijfjes van en door vrouwen kunnen komen. In dit al in aanbouw genomen gebouw moeten de vrouwen veilig kunnen werken. Op de tweede verdieping wil de stichting een nieuw opvanghuis starten. De begane grond is ingericht met twee wooneenheden voor de twee bewakers met hun gezinnen. Ook is de eerste bedrijfsruimte klaar. Hier is een naaiatelier ingericht met naaimachines. Nahid heeft deze machines gekregen van Nederlandse militairen toen die uit Uruzgan vertrokken. De stichting, die zich moet behelpen met beperkte middelen en op moet vechten tegen de hoge inflatie in Afghanistan, is er verguld mee.  Het is de bedoeling dat ook vrouwen uit de omgeving gebruik kunnen maken. Naaimachines zijn er duur en lang niet iedereen bezit een exemplaar.

Het is ook de bedoeling dat er een ruimte komt om te gebruiken als een inloop voor buurtcontacten voor vrouwen en zo mogelijk om trainingen en cursussen te geven. Voor kinderen uit de buurt hoopt men een bibliotheekje op te zetten.

Weekblad de Combinatie Ridderkerk d.d. 01 mei 2014

 

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk