Vastenactie 2012 Vrouwen voor Vrede schenken 2500 euro aan de Vastenactie 2012 t.b.v. de sloppenwijkbewoners in Addis Abeba in Ethiopië.

Vastenactie 2012

Wereldwijd trekken steeds meer mensen van het platteland naar de stad. Overheden hebben lang geprobeerd deze trend tegen te gaan. Zij wilden zo voorkomen dat de problemen in grote steden de pan uit zouden rijzen en pompten veel geld in plattelandsontwikkeling om de verhinderen dat de plattelandsbevolking haar heil in de stad zou zoeken. Ook ontwikkelingsorganisaties hebben zich lange tijd ingezet om het versterken van plattelandsgemeenschappen te bevorderen om de verstedelijking in te perken.

In 1975 woonde een kwart van de Afrikaanse bevolking in de stad, in 2000 was dat 37% en over 20 jaar is dat waarschijnlijk de helft.

Ook wordt steeds duidelijker dat stad en platteland niet zonder elkaar kunnen. De stad is een groeiende afzetmarkt voor producten van het platteland. En de werkgelegenheid in de stad kan armoede op het platteland tegen gaan. Het heeft geen zin de verstedelijking te willen stoppen. Verstedelijking is immers onlosmakelijk verbonden met modernisering. De uitdaging ligt er meer in de groei van de stad in duurzame banen te leiden, zodat huidige en toekomstige stadsbewoners er een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Die uitdaging geldt ook voor Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. De stad groeit explosief. Het is moeilijk te zeggen hoeveel inwoners deze miljoenenstad telt, omdat veel mensen in talloze arme wijken rondom de stad wonen. Officiële cijfers schommelen rond de 3 miljoen. Veel inwoners  van de stad leven van minder dan 1 dollar per dag.

Midden in deze miljoenenstad bevindt zich het huis van de congregatie Daughters of Charity. Zuster Brenda is één van de Zusters die hier wonen en werken. Zij begon 33 jaar geleden als verpleegster in Ethiopië, maar haar werk veranderde in de loop van de tijd van karakter. Er was veel honger en medische nood en ze werkte in klinieken door het hele land. Ze kon veel mensen helpen, maar zag hen steeds met dezelfde ziektes terugkomen. Ze ontdekte dat je wel medische zorg kunt bieden, maar dat je veel beter de oorzaken van ziekte en honger kunt aanpakken.

Zij is toen gezondheidsvoorlichting gaan geven, maar inmiddels is dit werk steeds meer opgeschoven van medisch naar ontwikkelingswerk.

De directe aanleiding voor Zuster Brenda om het huidige project in de sloppenwijken van Addis Abeba te starten deed zich een paar geleden voor. Zij heeft toen een wever geld geleend, die zijn bedrijfje graag wilde uitbreiden. Drie maanden later heeft hij dit bedrag terugbetaald en heeft dankzij deze lening veel bereikt.

Dit deed Zuster Brenda besluiten een project te starten om mensen te helpen hun eigen inkomen te verdienen.

Vrouwen en jongeren worden geholpen met een lening zodat zij een eigen bedrijfje kunnen opzetten. Bovendien wordt geïnvesteerd in onderwijs voor kinderen en jongeren.

Het is de bedoeling dat na 3 jaar de bewoners deze initiatieven zelfstandig uitvoeren, zodat de organisatie in een volgende arme wijk aan de slag kan.

Vrouwen voor Vrede helpen met 2500 euro.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk