Tibet Hope Center en het Skill Center in Gambia Vrouwen voor Vrede ondersteunen twee projecten met elk 2500 euro, t.w. Tibet Hope Center en het Skill Center in Gambia

Tibet Hope Center en het Skill Center in Gambia

Vrouwen voor Vrede ondersteunen twee projecten met elk 2500 euro, t.w. Tibet Hope Center en het Skill Center in Gambia.

De eerste 2500 euro gaan naar het Tibet Hope Center in Dharamsala in India t.b.v. onderwijs aan Tibetaanse vluchtelingen.

Kusang Tenzin is in 2007 afgestudeerd in Zuid-India en ging terug naar Dharamsala in Noord-India om zich daar in te zetten voor vluchtelingen uit zijn geboorteland, Tibet.. Hij besefte dat hij zelf veel kansen had gekregen door te kunnen studeren (betaald door zijn moeder die in de VS woont). Hij was in 2007 op eigen initiatief begonnen met het geven van Engelse les aan een handvol Tibetaanse studenten. Hij had daarvoor een kamer gehuurd in het appartementencomplex waar hij zelf woonde. Na korte tijd was zijn Tibet Hope Center uitgegroeid tot 150 studenten die les kregen van beginnersniveau Engels tot gevorderden. Hij runde de school en alles wat daar bij komt kijken samen met een vriend. Hij financierde dit nog volledig uit eigen zak, maar dit was financieel niet vol te houden. Het onderwijs was gratis. De Tibetaanse vluchtelingen hebben amper enige bron van inkomsten. Het is voor hen daardoor praktisch onmogelijk om te betalen voor onderwijs.

Vanuit de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap is er grote behoefte aan dit soort projecten. Behalve Engelse les houdt de organisatie zich ook bezig met kleine projecten zoals opruimacties van zwerfvuil in de omgeving, regelmatig bezoek aan het Tibetaanse bejaardentehuis en culturele avonden. Hiermee vervult Hope Center een maatschappelijke rol.

Het Hope Center is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige NGO, die ondertussen officieel geregistreerd staat in India.

Vrouwen voor Vrede helpen met 2500 euro.

 

De tweede 2500 euro gaan naar de Stichting Care Foundation The Gambia t.b.v. het Skill Center in Jiboro, Gambia.

Sinds 2000 is de stichting Care Foundation The Gambia (CFTG) actief in het dorp Jiboro en omgeving om de leefomstandigheden van de bevolking te helpen verbeteren.

Er is inmiddels een medisch centrum opgericht, dat in veel behoeften voorziet.

Ook wordt hulp gegeven aan de boeren om zo efficiënt mogelijk hun land te bewerken en is er geholpen met een irrigatiesysteem om een betere en grotere opbrengst van de groentetuin te verkrijgen.

De Stichting heeft ook een Skill Center opgericht. Veel kinderen uit Jiboro en omgeving kunnen, door diverse oorzaken, niet doorleren. Dit worden de zgn. dropouts. Om dit te voorkomen kunnen deze kinderen, maar ook volwassenen, in het Skill Center les krijgen in handvaardigheden/ambachten zoals handwerken, naaien, batikken, sieraden maken, timmeren enz.

Het doel is dat deze mensen uiteindelijk een eigen bedrijfje kunnen opzetten om zo een eigen inkomen krijgen.

Tevens wordt er een computerklas opgezet. Het Skill Center ligt naast het medisch centrum en het gebruikt het bestaande solar system dat waarschijnlijk uitgebreid zal moeten worden om in de behoefte van het Skill Center te voorzien.

Inmiddels is het Skill Center zo goed als gereed, het stalen dak, een grote wens, ligt erop.

Maar veel moet nog gebeuren en Vrouwen voor Vrede helpen met 2500 euro.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk