Stichting VivaSahel en stichting MAX Vrouwen voor Vrede ondersteunen deze maand twee projecten.

Stichting VivaSahel en stichting MAX

Vrouwen voor Vrede ondersteunen deze maand twee projecten, t.w. de Stichting VivaSahel t.b.v. de inrichting van een schooltje in Tamaci in Niger en de Stichting MAX Maakt Mogelijk t.b.v. winterhulp aan ouderen in Oost-Europa.

 

2500 euro gaan naar de Stichting VivaSahel.

Deze stichting is jaren geleden opgericht na berichten over de uitzichtloze situatie in de Sahel. Omdat Niger het armste Sahel-land is, wordt de aandacht op de Sahel in Niger gericht.

Inmiddels zijn diverse succesvolle projecten gerealiseerd, zoals het plaatsen van enkele waterputten, het oprichten van een naaiatelier, het verlenen van mikrokredieten aan vrouwen en het oprichten van een graanbank.

In Tamaci staat een schooltje, dat eigenlijk bestaat uit twee lekke, gammele, stenen lokalen en een rieten lokaal dat eerder uit gat dan uit riet bestaat. Erin staat ongeveer niets. Toch hebben er dagelijks 280 kinderen les. Ze zitten dan op de grond.

Er zijn drie leerkrachten die door de staat zijn aangesteld. Er wordt lesgegeven aan kinderen van 6-12 jaar in de vakken lezen, rekenen, schrijven en taal.

Een nieuw schooltje bouwen is nu te duur, maar voor meubilair kan gezorgd worden. Totaal zijn 128 banken/tafels nodig.

Inmiddels is een gedeelte van de banken en schoolborden aangeschaft door VivaSahel. De banken worden in Niger gefabriceerd en opgestuurd naar Tamaci.

Vrouwen voor Vrede helpen met 2500 euro.

 

1000 euro gaan naar de Stichting MAX Maakt Mogelijk t.b.v. winterhulp aan ouderen in Oost-Europa.

Stichting MAX Maakt Mogelijk realiseert projecten ter verbetering van het welzijn van ouderen. De stichting kijkt niet alleen naar ouderen in Nederland, maar heeft ook aandacht voor schrijnende situaties in het buitenland.

Vooral in Oost-Europa hebben (vooral de oudere) mensen te lijden onder de temperaturen die niet zelden onder de min 20 graden zijn.

Deze mensen leven ver onder de armoedegrens en moeten het o.a. doen zonder verwarming.

MAX wil hier helpen door hout en kolen te kopen ter plaatse om zodoende direct de nood enigszins te kunnen lenigen.

Vrouwen voor Vrede helpen met 1000 euro.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk