Stichting Imuhira Vrouwen voor Vrede schenken 2500 euro aan de Stichting Imuhira t.b.v. Ouderenzorg in Burundi.

Stichting Imuhira

De Stichting Imuhira-owb (ouderenzorg en welzijn Burundi) is opgericht in 2011 om zich in te zetten voor de oudere gemeenschap in Burundi.

In Burundi heeft vanaf 1993 een burgeroorlog gewoed en tot op heden is het nog steeds onrustig. De burgeroorlog tussen de Hutu's en de Tutsi's heeft het hele land verscheurd.

Burundi is een van de armste landen ter wereld, de Burundese bevolking leeft er voornamelijk van de landbouw.

Voor ouderen is het in veel gevallen moeilijk om het land te bewerken omdat ze dat simpelweg niet meer kunnen qua gezondheid of omdat ze te oud zijn. Daardoor zijn er weinig of geen inkomsten om van te kunnen leven, of voor medicatie.

De familie van deze ouderen is in veel gevallen ook niet financieel draagkrachtig genoeg om de zorg op zich te nemen. Door het verlies van hun kinderen door de oorlog of ziekte hebben veel ouderen de zorg voor hun kleinkinderen op zich genomen, waardoor het leven alleen maar moeilijker voor hen wordt.

Voor deze mensen is niets geregeld en ze zijn helemaal op zichzelf aangewezen.

De Stichting Imuhira heeft in een buitenwijk van Bujumbura, de hoofdstad van Burundi, een groep mensen onder de hoede genomen en er is begonnen om het leven van deze mensen aangenamer te maken.

Na eerdere inzamelingsacties om kleding, schoenen en hulpmiddelen te kunnen sturen, wil de stichting een zorgcentrum oprichten waar ouderen terecht kunnen voor dagopvang, medische en lichamelijke zorg en dat als uitleenpunt voor hulpmiddelen kan fungeren.

Ook zijn er concrete plannen om een groentetuin op te zetten, het Project Ikigo cimboga. Medio 2012 is gepland als begindatum. Doel is dat veel ouderen niet meer afhankelijk zijn van wat ze op straat krijgen door middel van bedelen of van de opbrengst van wat de vuilniswagen heeft opgehaald.

Vrouwen voor Vrede helpen met 2500 euro.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk