Stichting Hand in Hand Vrouwen voor Vrede schenken 2500 euro aan de stichting Hand in Hand t.b.v. de Balashram school/tehuis in Orissa, India.

Stichting Hand in Hand

Vrouwen voor Vrede schenken 2500 euro aan de stichting Hand in Hand t.b.v. de Balashram school/tehuis in Orissa, India.

De stichting Hand in Hand is opgericht vanwege de grote behoefte aan humanitaire hulp in Orissa (India) na de superorkaan in 1999, de droogte en hongersnood in 2000 en de enorme overstroming in 2001. Bij deze rampen werden tienduizenden mensen gedood en 1,67 miljoen mensen werden dakloos. Alle infrastructuur was weg en de bevolking was weerloos tegen ziekte en honger.

Hand in Hand geeft snelle en efficiënte hulp bij natuurrampen, gratis medische hulp voor mensen in nood, scholing en een beroepsopleiding voor kansarmen. Zij werken zeer nauw samen met lokale organisaties in diverse regio's. Zo komt het geld precies waar het nodig is.

Thans is het belangrijkste project het Balashram instituut op het platteland in Oost-India: kwaliteitsonderwijs en onderdak voor kinderen tot 18 jaar die hun ouders en familie zijn kwijtgeraakt. Het is een Engelstalige school zodat de kinderen later een betere kans hebben op een baan of om eventueel makkelijker verder te studeren. Het complex is nog steeds in aanbouw en het zal voor 480 kinderen onderdak en onderwijs gaan bieden. Momenteel zijn er 280 kinderen en ieder jaar komen er 40 nieuwe kinderen bij.

Uiteindelijk zal het instituut bestaan uit een hoofdgebouw van de school, een tehuis voor 480 leerlingen en personeel, een speelterrein van 1 hectare, een gezondheidscentrum voor de school en de lokale bevolking.

Vrouwen voor Vrede Ridderkerk helpen met 2500 euro.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk