Ondersteuning voor twee projecten Vrouwen voor Vrede steunen deze maand twee projecten, t.w. Behoud bos- en leefgebied van inheemse volken op de Filippijnen en een EHBO-cursus voor ambulancepersoneel en eerste hulpverleners in Sulemaniya in Irak met 1500 euro (Stichting Hataw).

Vastenaktie 2011

Vrouwen voor Vrede steunen deze maand twee projecten, t.w. Behoud bos- en leefgebied van inheemse volken op de Filippijnen (Vastenaktie) met 2500 euro en een EHBO-cursus voor ambulancepersoneel en eerste hulpverleners in Sulemaniya in Irak met 1500 euro (Stichting Hataw).

Het leefgebied van  inheemse bevolkingsgroepen in de Filippijnen wordt bedreigd door mijnbouw en ontbossing. Meerdere partnerorganisaties van Vastenaktie ondersteunen deze groepen in hun strijd voor een leefbare, duurzame toekomst. Het werk van deze partners, met name van partnerorganisatie KPLN, staat centraal in de Vastenaktiecampagne 2011.
De Filippijnse archipel bestaat uit meer dan 7000 eilanden. Ruim 1000 van deze eilanden zijn bewoond, deels door inheemse bevolkingsgroepen. Op het eiland Mindoro, centraal gelegen in de Filippijnen, leven acht inheemse bevolkingsgroepen, de Mangyan. Iedere groep heeft een eigen taal en cultuur. De inheemse bevolking is voor haar levensonderhoud en bouwmaterialen grotendeels afhankelijk van de bossen waarin zij wonen. Van oudsher halen de Mangyan voedsel uit het bos en tussen de bomen verbouwen zij groenten. Maar het bos levert ook materiaal om b.v. manden mee te vlechten of daken mee te bedekken.
Voorheen waren de Mangyan zelfvoorzienend, maar tegenwoordig handelen zij met bewoners aan de kust. Het bos is dus niet alleen leverancier van levensmiddelen, maar ook van belangrijke handelswaar.
Net als veel Filippijnse eilanden is Mindoro rijk aan delfstoffen als goud, koper, nikkel en magnesium. Binnen- en buitenlandse bedrijven willen deze stoffen via mijnbouw uit de grond halen. Dit levert op korte termijn werkgelegenheid op, maar op langere termijn richt mijnbouw onherstelbare schade aan zoals erosie en landverschuivingen door kap, grondwater en rivieren raken vervuild en de biodiversiteit staat onder druk.
De partnerorganisaties van Vastenaktie werken samen met de lokale bevolking  om mijnbouw te stoppen, landrechten te verkrijgen, het bos te behouden en voldoende inkomsten te verwerven om schoolkosten, medicijnen en rijst te kunnen kopen.

Vrouwen voor Vrede helpen met 2500 euro om een duurzame en bloeiende toekomst mogelijk te maken voor de inheemse gemeenschappen op Mindoro en andere Filippijnse eilanden.?

Het tweede project omvat een EHBO-cursus voor ambulancepersoneel en eerste hulpverleners, gegeven door deskundige artsen van het plaatselijke ziekenhuis in Sulemaniya in Irak (Stichting Hataw).
Sulemaniya is de grootste stadsprovincie van de drie stadsprovincies van Noord-Irak en telt 1.700.000 inwoners.
Zoals bekend is tijdens het dictatorschap van Sadam Hoessein het land ernstig verwaarloosd omdat al het geld werd gebruikt om oorlogen te kunnen betalen.
Na de val van Sadam Hoessein werd er hard gewerkt om het land weer op te bouwen.
Er is nog veel te verbeteren: de situatie is niet overal veilig, er zijn veel slechte wegen, met te veel auto's en er gebeuren veel ongelukken. Ook in Sulemaya.
Het ziekenhuis in de stad heeft daarom gevraagd te helpen met het opzetten van een EHBO-cursus. Hier is grote behoefte aan, want het ambulancepersoneel en eerste hulpverleners zijn niet medisch geschoold en zijn niet deskundig.
Door de mensen een EHBO-cursus te geven, kunnen zij direct hulp verlenen en dit kan een leven redden.
Het plan is eerst een groep van 80  mensen op te leiden. Als ze de opleiding hebben voltooid, kunnen zij het geleerde op hun beurt doorgeven aan een nieuwe groep van eerste hulpverleners.
De bedoeling is dat uiteindelijk iedereen die voor en in het ziekenhuis werkt een basisopleiding heeft om mensen te redden.

Vrouwen voor Vrede helpen met 1500 euro.

Zaterdag 4 juni a.s. is het Snuffelpand aan het Dillenburgplein geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. De Meubelshowroom aan de P.C. Hooftstraat is die dag geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk