2500 euro voor Stichting Project Khanaqin in Irak In 2006 keerden Nasrin en Hiwa Delewi uit Nederland naar hun geboorteplaats Khanaqin in Noord-Irak terug.

Vrouwen voor Vrede schenken 2500 euro aan Stichting Project Khanaqin in Irak

In 2006 keerden Nasrin en Hiwa Delewi uit Nederland naar hun geboorteplaats Khanaqin in Noord-Irak terug. In de ergste tijd onder Saddam moesten zij uit lijfsbehoud vluchten.
Naast de zorg voor een gehandicapte zoon hadden ze als doel zich te gaan inzetten voor gehandicapten en alleenstaande vrouwen die daar geïsoleerd en in armoede leven. In het ontredderde Irak bestond geen enkele zorg voor gehandicapten.
Ada en Jan Knijnenburg, vrienden van dit echtpaar, hebben voor dit doel bovengenoemde stichting opgericht om deze mensen financieel te helpen.
Met behulp van Mercy-Corps, een Amerikaanse hulporganisatie, en met een 20-tal vrijwilligers werd in 2007 het PWD (People With Disability) centrum opgericht, dat nu met Nederlands geld heel goed draait.
Khanaqin, de stad waarin het centrum gebouwd is, ligt in de provincie Diyala, een gebied dat door oorlog en terrorisme is getroffen. Deze provincie is arm en heeft veel gehandicapten die volkomen geïsoleerd leven.
De gehandicaptenzorg zoals die hier tot stand is gebracht, is uniek in de regio en waarschijnlijk in heel Irak. Begin dit jaar waren er totaal 4305 gehandicapten geregistreerd, waaronder 2230 kinderen.
Het centrum heeft op een eigen terrein 3 gebouwen voor de basale gehandicaptenzorg, waar deze mensen passende middelen en adviezen krijgen. Verder is er een gebouw voor onderwijs aan kinderen en ontmoeting en een voor fysiotherapeutische oefeningen en naailessen.
Sinds de start in 2007 is al in veel hulpmiddelen voorzien, rolstoelen, protheses, loopkrukken, rollators, wc-stoelen, gehoorapparaten en ontelbare luiers.
Voortdurend komen er nieuwe aanvragen binnen, ook uit de omgeving van Khanaqin. Het centrum helpt gehandicapten van steden en dorpen tot 100 km ver in de regio Diyala. Vaak gaat men vanuit het centrum met hulpmiddelen naar deze plaatsen toe en begeleidt men gehandicapten door regelmatig huisbezoek.
Bovengenoemde Nasrin Delewi, sinds 2 jaar parlementslid van de provincie Diyala, heeft er voor gezorgd dat een selecte groep gehandicapte kinderen mag deelnemen aan het reguliere onderwijs, iets dat voorheen niet mogelijk was. Kinderen die daarvoor niet in aanmerking komen, krijgen in het centrum onderwijs. Verder wordt er 3 keer per week aan jong en oud computerles gegeven.
Nasrin heeft via het parlement beleid tot stand gebracht waardoor vanaf 2010 alle gehandicapten boven de 20 jaar een uitkering krijgen (ongeveer 1/3 wat men nodig heeft om rond te komen).
Het centrum heeft een belangrijke ontmoetingsfunctie voor gehandicapten en hun familie gekregen.
In 2011 zal een nieuwe stap worden gezet, nl. winkeltjes. De gemeente heeft de grond toegewezen en zorgt voor de terreinafwerking.
Werken aan een toekomst voor gehandicapten betekent zo veel mogelijk zelfstandig leven en werkervaring opdoen. Het centrum heeft de aanpak klaarliggen voor de 6 winkels: zelfgemaakte dames- en kinderkleding, computerreparatie en verkoop van onderdelen, zelf gekweekte planten en groenten, kantoorbenodigdheden, speelgoedartikelen en een lunchroom.
De overheid van Diyala en Khanaqin neemt een zeer groot deel van de kosten voor haar rekening, maar is niet in staat alle kosten te dragen.
Om de voortgang van dit centrum, dat inmiddels een naam heeft opgebouwd in de regio, te garanderen is via sponsors ook geld nodig.

Vrouwen voor Vrede helpen met 2500 euro.

Zaterdag 2 juli a.s. zal het Snuffelpand aan het Dillenburgplein weer geopend zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur.
De Meubelshowroom aan de P.C. Hooftstraat is die dag geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk