2500 euro voor de Stichting DHVAAD Sinds enige tijd zet de stichting DHVAAD zich in voor het vinden van een oplossing die het kinderen in Afghanistan mogelijk maakt onderwijs te volgen.De stichting is bedoeld voor het welzijn van de mensen in de dorpen die niet vallen onder het dekkingsgebied van de internationale hulporganisatie.

2500 euro voor de Stichting DHVAAD

Vrouwen voor Vrede Ridderkerk steunen met 2500 euro de Stichting DHVAAD (Dutch Hulp Voor Afghaanse Achtergebleven Dorpen) t.b.v. een gymzaal voor een meisjesschool.

Sinds enige tijd zet de stichting DHVAAD zich in voor het vinden van een oplossing die het kinderen in Afghanistan mogelijk maakt onderwijs te volgen.
De stichting is bedoeld voor het welzijn van de mensen in de dorpen die niet vallen onder het dekkingsgebied van de internationale hulporganisatie.
De stichting heeft 3 essentiële doelen voor 10 dorpen in het gebied Surkh U Parsa in de provincie  Parwan in centraal Afghanistan. Deze 3 doelen zijn het renoveren van een jongensschool, het bouwen van een meisjesschool met gymzaal en het geven van mikrokrediet aan boerinnen.
De stichting is in Nederland gevestigd en bedoeld voor zeer noodzakelijke goede doelen zonder winstbejag en heeft geen betrokkenheid met geloofs- of politieke groeperingen.

Eén van de 3 doelen van DHVAAD is het bouwen van een schoolgebouw met een gymzaal voor 200 meisjes in het dorp Beserak. Dit dorp ligt centraal voor alle andere dorpen.
Voor het bouwen van de meisjesschool heeft de stichting een stuk grond gekocht van 500 vierkante meter en dit is inmiddels officieel overgedragen aan de PRT (Provincial Reconstruction Team, d.i. een een wereld-opbouworganisatie die in opdracht van de provinciale regering werkt). De bouw van de school staat gepland voor dit jaar.
De bouw van de gymzaal (als apart gebouw) is eind vorig jaar al gestart. Fundament leggen, wateraansluiting en de muren zijn voltooid en gefinancierd; wat nog moet gebeuren en waar nog financiering voor nodig is, is het dak, de ramen en de deuren.
De gymzaal zal dienen voor sport- en spelactiviteiten voor 200 meisjes uit de omliggende dorpen. Ze krijgen nu nog in een primitieve ruimte les en hebben geen sportmogelijkheden. Als de nieuwe school klaar is, zullen er nog een 100 meisjes bijkomen.
In het gebied is een gebrek aan schoolruimte en sociale activiteiten. Volgens de religie en traditie mogen de jongens en meisjes niet samen spelen en naar school gaan.
Omdat ze door tradities geen mogelijkheid hebben om buitenshuis te gaan, is deze groep zeer kwetsbaar. Daarom wordt dit project zeer belangrijk gevonden en is besloten om van de gymzaal tevens een sociale ontmoetingsplaats te maken, zodat alle dorpsbewoners hiervan kunnen profiteren.
De behoefte aan de gymzaal/ontmoetingsplaats komt van de mensen uit de dorpen zelf.

Vrouwen voor Vrede Ridderkerk helpen met 2500 euro.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk