Vrouwen voor Vrede op de Molukken VvVM ondersteunt ontwikkeling voor vrouwen op de Molukken

Vrouwen voor Vrede op de Molukken

Vrouwen voor Vrede op de Molukken (VvVM) VvVMis een stichting, opgericht in 2000 naar aanleiding van de onlusten tussen de moslim- en christenbevolking op de Molukken (1999-2004), waardoor spanningen ontstonden binnen de Molukse moslim- en christengemeenschap in Nederland. Onze activiteiten, gebaseerd op interreligieuze samenwerking en dialoog, zijn van groot belang als bruggenbouwende reacties op de polariserende effecten van de spanningen in het thuisland.

 Missie

VvVM werkt aan een duurzame vredige samenleving, zowel in Nederland als op de Molukken, door ontwikkelingswerk en vredesopbouw te plaatsen binnen de context van interreligieuze samenwerking en dialoog met aandacht voor gender-gelijkheid.

 Doelstellingen

- Het werken aan duurzame vrede op de Molukken met de focus op het vergroten van de rol van vrouwen binnen de samenlevingsopbouw
- Het bevorderen van samenwerking en dialoog tussen christen- en moslim Molukkers in Nederland en op de Molukken
- Het bevorderen van voorlichting aan en betrokkenheid van de Nederlandse samenleving inzake bovengenoemde punten

Onze activiteiten in Nederland is gericht op het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Het is één van onze missies om dit draagvlak te behouden en te versterken. Door middel van campagnes, debatten, onderwijsactiviteiten, exposities, workshops, verdiepingsbijeenkomsten, lezingen, conferenties en culturele projecten willen wij de betrokkenheid, meningsvorming en het maatschappelijke debat stimuleren over onze samenwerking met de Molukken.

De werkgroep van VvVM bestaat uit Molukse christen- en Molukse moslimvrouwen uit Ridderkerk, Helmond, Roermond en Amsterdam.

www.vvvm.org

VvVM is één van de oprichters en bestuurslid van MWPN  (Multicultural Women Peacemakers Network-Netherlands), een netwerk van diasporavrouwenorganisaties in Nederland

www.mwpn.org

VvVM is lid van DFD (Diaspora Forum for Developmet), een platform van 44 diaspora-organisaties in Nederland

www.d-f-d.org

Samenwerking op de Molukken

VvVM werkt nauw samen met Humanum.

Humanum is lid van het Baileo Maluku Netwerk. Dit netwerk is sinds 1988 actief en is verspreid over de Molukse archipel. Hoewel Baileo Maluku Netwerk geen specifieke vrouwennetwerk is, hebben ze één belangrijke doelstelling, namelijk het verbeteren van de positie en vergroten van de rol van vrouwen. Zowel Humanum als het netwerk zijn betrouwbare organisaties met expertise op het gebied van vrouwen empowerment.

www.baileo.or.id

Voor verdere informatie contactpersoon VvVM:

Shima Pattisahusiwa
Lingestraat 5
2987CE Ridderkerk
06-40475845
shimapattisahusiwa@hotmail.com

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk