Vrouwen voor vrede Zet zich in voor vredes- en veiligheidsbeleid en komt op voor een eerlijke verdeling op economisch, maatschappelijk en sociaal gebied.

Vrouwen voor vrede

In verband met de dreigende kernoorlog en opgeschroefde wapenwedloop werden rond 1980  in Amerika, Europa en dus ook in Nederland groepen Vrouwen voor Vrede opgericht.

De doelstelling is veelomvattend, zoals VREDE veelomvattend is: streven naar een rechtvaardige wereld, zonder angst en wantrouwen, zonder onderdrukking en ongelijkheid, zonder verspilling, armoede en honger.

Het streven is naar een wereld waarin de rechten van de mensen worden nageleefd en waar vrede meer is dan het tijdelijk of plaatselijk afwezig zijn van oorlog.

Vrouwen voor Vrede is een mondiale beweging met in Nederland overal plaatselijke autonome groepen. Iedere groep geeft eigen accenten aan het werk, kiest aan welke actie men wil meedoen en welke activiteiten worden georganiseerd.

Door het landelijk bureau worden de plaatselijke groepen voorzien van informatie, kennis en zonodig studiemateriaal. Door dit bureau wordt de beweging naar buiten toe vertegenwoordigd, bv. naar de politiek en naar binnen- en buitenlandse organisaties. Het landelijk bureau stuurt maandelijks een Nieuwsbrief en ieder jaar wordt er een landelijke conferentie gehouden.

BELANGRIJK UITGANGSPUNT IS DAT CONFLICTEN OORZAKEN HEBBEN, MEESTAL VAN ECONOMISCHE AARD -  ONRECHTVAARDIGE SITUATIES EN OORLOG HEBBEN MET ELKAAR TE MAKEN ZOWEL IN HET GROOT ALS IN HET KLEIN EN OORLOG VOEREN IS EEN DESTRUCTIEF MIDDEL OM AAN CONFLICTSITUATIES TE WERKEN!

Als Ridderkerkse groep deden we mee aan tal van acties, demonstraties en activiteiten, zowel mondiaal, landelijk als plaatselijk. Aanvankelijk gericht tegen oorlogsgeweld en wapenwedloop en later  bv. tegen ongelijkheid, armoede en discriminatie.

Zo ontstond in 1994 het idee om in Ridderkerk een winkel in gebruikte goederen te openen met als drieledig doel, t.w.

-        het verkleinen van de enorme afvalberg

-        goede producten voor een klein bedrag aanbieden

-        met de opbrengst van de maandelijkse verkoop kleinschalige projecten in   
         binnen- en buitenland financieel ondersteunen

Inmiddels is deze winkel "Het Snuffelpand" een begrip in Ridderkerk en werd mede een succes doordat de inwoners van Ridderkerk hun overtollige goederen gratis bij ons inleveren; bovendien wordt de maandelijkse verkoop zeer goed bezocht, ook door klanten van buiten Ridderkerk.

Voor contact: klik op contact bovenaan de pagina.

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk