Interkerkelijk Diakonaal Beraad Is gevormd uit vele Ridderkerkse kerken. Zij bezint zich op samenlevingsvraagstukken zoals de bijbelse gerechtigheid en tracht hulp te bieden aan behoeftigen zowel in als buiten Ridderkerk.

Kerkelijke acties in de derde wereld

Het Beraad bevordert het overleg en de coordinatie tussen de diakonieën van een groot aantal kerken van Ridderkerk. Het bezint zich daarnaast op samenlevingsvragen binnen de regio en signaleert deze -waar nodig- naar bevoegde instanties.

Vanwege de kerkelijke akties voor de Derde Wereld en vanwege het Wereld-diakonaat voelt het Interkerkelijk Diakonaal Beraad zich betrokken bij de Stichting Wereldwerk Ridderkerk.

Een aantal diakonieën  heeft binnen het I.D.B. een Noodfonds opgericht. Dit voorziet  -in samenwerking met het Maatschappelijk Werk van Opmaat en de Sociale Dienst- in financiële hulp bij acute nood waar reglementaire hulp niet mogelijk is.
Heel soms helpt een bijzonder Fonds bij Grotere Schulden.

Het I.D.B. heeft een afvaardiging naar de Stichting Wereldwerk en naar het Sociaal Platform , het Beleidsplatform Ouderen  en de WMO-raad  (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente Ridderkerk.

Deelnemende diakonieën:
Gereformeerde kerk van Ridderkerk, Rijsoord en Bolnes.
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt:  Maranathakerk
Hervormde Singelkerk, Goede Herderkerk, Ichthuskerk, kerk Rijsoord en Irenekerk, .
Protestante Kerken Nederland in Slikkerveer (Christus is Koningkerk )
Wilhelminakerk, Boezemkerk, Leger des Heils, Volle Evangelie Gemeente, Bethelkerk, Eben Haëzerkerk
Rooms Katholieke St. Joriskerk.

Secretaris van het I.D.B.:
R. van Doorn,  tel. 0180- 425295 of per email

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk