DOGBO Ridderkerk Duurzaam zonder grenzen

Ridderkerk, een duurzame gemeente

Deze initiatiefgroep werkt onder de paraplu van de Stichting Wereldwerk. Het doel is de bevordering van duurzame ontwikkelings-samenwerking door het ontwikkelen en uitvoeren van projecten in een ontwikkelingsland. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de gemeente Ridderkerk en verschillende instellingen.

DZG is momenteel actief in Bénin, een land in West Afrika, in de plaats Dogbo. Samen met de gemeente Ridderkerk wordt gewerkt aan de ondersteuning van het lokale bestuur daar. Daarnaast is DZG actief bij andere projecten in Dogbo, zoals sport, scholing, aids-preventie, kindslaven, gehandicaptenzorg en de lokale markt.

Ook de gemeente Ridderkerk is bezig met duurzaamheidsbeleid. Dat wil zeggen, dat nu maatregelen worden genomen, om de wereld van morgen leefbaar te houden voor onze volgende generaties.

Om onze wereld leefbaar te houden is het onder meer noodzakelijk om de grote ongelijkheid tussen mensen hier en elders in de wereld te helpen verkleinen.

De gemeente Ridderkerk is om die reden een band met de gemeente Dogbo aangegaan. Het doel is om van elkaar te leren en een bijdrage te leveren aan verbetering van het lokale bestuur daar. De gemeente Ridderkerk werkt hierbij samen met en wordt gesubsidieerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG-International.

Ridderkerk ondersteunt bij het in kaart brengen van het stedelijk gebied van Dogbo en het opzetten van een lokaal kadaster. In samenwerking met de afdeling Landmeten en Vastgoedinformatie van de gemeente Ridderkerk, geven we de gemeente Dogbo de mogelijkheid om een goed belastingsysteem op te zetten. Hiervan zal de totale bevolking van Dogbo op langere termijn de voordelen hebben.


Maar het gaat om meer.
Hoe kunnen wij omgaan met onze medemens in Afrika of elders en hen begrijpen. Wat weten we eigenlijk van elkaar? Door inwoners en scholieren te betrekken bij onze contacten met de Afrikanen, leren we steeds meer van hun leefwereld en leren elkaar zo beter te begrijpen.


Uitwisseling met het Farelcollege in Ridderkerk
Er zijn contacten tussen het Farelcollege en een school in Dogbo. Leerlingen van deze scholen corresponderen regelmatig om zo elkaars leefwerelden beter te leren kennen en van elkaar te leren.


Goed onderwijs in Dogbo
Er is geld ingezameld door DZG voor het inrichten van een natuurkundelokaal in een school voor voortgezet onderwijs in Dogbo. Dit was één van de wensen van het schoolbestuur om daarmee het onderwijs te verbeteren. Binnenkort zal dit lokaal klaar zijn.

Sportproject
Samen met DZG en de Stichting Ridderkerk Sport wordt een sportproject in Dogbo opgezet. Daarbij zal door de SRS ondersteuning worden gegeven door middel van het trainen van jongeren voor het organiseren van buurtsport en daarmede samenhangende activiteiten in Dogbo.
Wij willen hiermee bereiken dat wij van hen leren om met weinig middelen van sport te kunnen genieten.

Aids-preventie
In samenwerking met de lokale vrouwenorganisaties wordt voorlichting gegeven over aids-preventie. De organisatie Vrouwen voor Vrede stelde 2000 euro ter beschikking aan Mialébouni, een vrouwenorganisatie in Dogbo, voor een voorlichtingscampagne over aids-preventie.

Kindslaven
Het gaat hier om kinderen die op jonge leeftijd worden verkocht voor het verrichten van zware arbeid.Een organisatie in Dogbo houdt zich bezig met het opsporen van deze kinderen. Zij worden door deze organisatie geholpen om terug te keren naar hun eigen leefomgeving e n met o.a. enige financiële steun kunnen deze kinderen weer een nieuwe kans krijgen. De organisatie Vrouwen voor Vrede stelde voor deze organisatie een bedrag van 2000 euro beschikbaar.

Voorlichting aan de Ridderkerkse gemeenschap

Tenslotte wil DZG voorlichting geven over het werk in de ontwikkelingslanden d.m.v. regelmatige publicaties o.a. in de plaatselijke pers.

Bekijk de digitale folder (word document)

Nadere informatie bij:

B.van den Berg,
Bliek 35, 2986SB Ridderkerk
Tel.0180-421208
e-mail: bramvdberg@solcon.nl

Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk