Welke organisaties zijn bij ons aangesloten? Ontdek op deze pagina alle organisaties die zijn aangesloten bij Wereldwerk Ridderkerk.

Aangesloten organisaties

Amnesty Ridderkerk

Amnesty International werd in 1961 opgericht om te waken over de naleving van de rechten van de mens.

Lees verder

Artsen zonder Grenzen Ridderkerk

Zendt artsen, verpleegkundigen en technici uit naar gebieden waar medische zorg noodzakelijk is, onder meer bij oorlog, rampen en hongersnood.

Lees verder

DOGBO Ridderkerk

Duurzaam zonder grenzen

Lees verder

Interkerkelijk Diakonaal Beraad

Is gevormd uit vele Ridderkerkse kerken. Zij bezint zich op samenlevingsvraagstukken zoals de bijbelse gerechtigheid en tracht hulp te bieden aan behoeftigen zowel in als buiten Ridderkerk.

Lees verder

Vrouwen voor vrede

Zet zich in voor vredes- en veiligheidsbeleid en komt op voor een eerlijke verdeling op economisch, maatschappelijk en sociaal gebied.

Lees verder

STICHTING VLUCHTELINGENWERK RIDDERKERK

Behartigt de belangen van vluchtelingen en ondersteunt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Ridderkerk

Lees verder

Unicef

Unite for children!

Lees verder

Vrouwen voor Vrede op de Molukken

VvVM ondersteunt ontwikkeling voor vrouwen op de Molukken

Lees verder

De stichting Wereldwinkel Ridderkerk

De stichting Wereldwinkel Ridderkerk is ontstaan uit een aantal werkgroepen uit verschillende kerkelijke organisaties die zich bezig hielden met verkoop van producten en voorlichten/informatie gaven. Onze Stichting is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Lees verder
Webstats4U - Free web site statistics Copyright © 2018 - Wereldwinkel Ridderkerk